Ratajszczak Artur, Działanie gwałtownych czynników zewnętrznych na obiekty budowlane a obowiązki właściciela i zarządcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Działanie gwałtownych czynników zewnętrznych na obiekty budowlane a obowiązki właściciela i zarządcy

Gwałtowne czynniki zewnętrzne, takie jak wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub inne, mogą mieć negatywny wpływ na zabudowania. W wyniku ich wystąpienia może dojść do uszkodzenia obiektu budowlanego lub bezpośredniego ryzyka takiego uszkodzenia, mogącego spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Czynniki te stają się coraz powszechniejsze na terenie Polski. Jaki jest zatem zakres odpowiedzialności właściciela bądź zarządcy w takich okolicznościach?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX