Kosieradzka-Federczyk Agata, Działania jednostek samorządu terytorialnego podejmowane w walce ze smogiem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Działania jednostek samorządu terytorialnego podejmowane w walce ze smogiem

1.Wstęp

Przyczyny powstawania smogu, szczególnie w dużych aglomeracjach, są złożone. Do najważniejszych należą: ogrzewanie domów słabej jakości paliwem, spalanie odpadów, korzystanie ze starych i nieefektywnych pieców węglowych, spaliny komunikacyjne. Dlatego do uzyskania poprawy jakości powietrza konieczne jest podjęcie różnego rodzaju działań. Chociaż rola ustawodawcy w tym zakresie nie jest do przecenienia, to jednak ostateczne powodzenie podejmowanych działań zależy również od sprawności samorządów.

Problem zanieczyszczenia powietrza w miastach zimą spowodowany przekroczeniami dopuszczalnych norm stężenia PM10 oraz PM2,5, których źródło stanowi niska emisja, jest obecny w codziennych wiadomościach. Źródło rzetelnej informacji o stanie powietrza stanowi powszechnie dostępna aplikacja wdrożona przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska, która prezentuje wyniki pomiarów prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl/).

2.Działania samorządów podejmowane w walce z zanieczyszczaniem powietrza

Jednym z restrykcyjnych narzędzi,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX