Marciniak Jarosław, Działania antymobbingowe - przykład szczegółowego programu dla przedsiębiorstwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Działania antymobbingowe - przykład szczegółowego programu dla przedsiębiorstwa

Obszerny materiał dotyczy kilkunastu różnych, ale powiązanych ze sobą form przeciwdziałania mobbingowi w organizacji. Tekst ten bazuje na rzeczywistym programie antymobbingowym opracowanym dla kilku dużych organizacji, w miarę szczegółowo przedstawia poszczególne kroki, które może podjąć pracodawca, aby zapobiec mobbingowi oraz uchronić się przed jego negatywnymi konsekwencjami. Przedstawiono w nim propozycje rozwiązań nie tylko z obszaru kadrowego, ale również formalne i organizacyjne. W artykule znajdują się także wskazówki, czy poszczególne, zaproponowane elementy mogą być realizowane samodzielnie, czy przy udziale podmiotów zewnętrznych. Tekst jest przeznaczony dla menedżerów i pracowników działów kadr, którzy stykają się z problematyką mobbingu w swojej codziennej praktyce, osób zajmujących się komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwach, a także dla osób podejmujących decyzje w zakresie przedsięwzięć w obszarze społecznym organizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX