Jackowski Szymon, Działalność zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami - zarządca nieruchomości wspólnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 marca 2017 r.
Autor:

Działalność zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami - zarządca nieruchomości wspólnej

Zarządzanie nieruchomością wspólną przez zarządcę jest działalnością regulowaną z jednej strony przez przepisy ustawy o własności lokali, w zakresie w jakim jest to jeden ze sposobów zarządu nieruchomością wspólną, oraz przez przepisy ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie regulacji wykonywania zawodowo takiej działalności. Celem niniejszego komentarza jest omówienie funkcji zarządcy nieruchomości wspólnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX