Barabasz Emilia, Gargas-Zielińska Agnieszka, Działalność zagranicznych organizacji pozarządowych w Polsce – aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Działalność zagranicznych organizacji pozarządowych w Polsce – aspekty praktyczne

Organizacje pozarządowe, mające swoje siedziby zagranicą, pod pewnymi warunkami mogą legalnie prowadzić działalność w Polsce. W komentarzu zostały omówione najpopularniejsze sposoby rozpoczęcia działalności i dostosowania funkcjonowania organizacji do polskiego prawa. Opisano możliwości w przypadku fundacji oraz wskazano na problematyczne aspekty dotyczące stowarzyszeń. Komentarz odpowiada na zapotrzebowanie przedstawicieli zagranicznych organizacji na praktyczną wiedzę, pozwalającą wybrać odpowiednią formę działalności i sposób jej rozpoczęcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX