Kamiński Krzysztof, Działalność turystyczna – obowiązki na gruncie VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Działalność turystyczna – obowiązki na gruncie VAT

Turystyka stanowi jedną z niewielu branż, dla których ustawodawca przewidział szczególne reguły opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Odmienność opodatkowania tego rodzaju usług cechuje się głównie sposobem ustalania podstawy opodatkowania. W przypadku usług turystyki podstawy opodatkowania nie stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, ale marża będąca de facto wynagrodzeniem podatnika świadczącego usługi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX