Działalność transportowa – obowiązki na gruncie VAT - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Działalność transportowa – obowiązki na gruncie VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2013 r.
Autor:

Działalność transportowa – obowiązki na gruncie VAT

Analizując przekrojowo specyfikę VAT w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w branży transportowej, należy zwrócić uwagę, że istotne jest tu m.in. kryterium „terytorialne”, a zatem czy dany podmiot świadczy usługi na terytorium kraju czy poza jego terytorium, a dodatkowo znaczenie ma również dyferencjacja zasad opodatkowania w zależności od tego, czy jest to transport osób czy transport towarów (ładunków). Specyfika działalności transportowej wyraża się też m.in. w zróżnicowaniu stawek, szczególnym momencie powstania obowiązku podatkowego, jak i w uzależnieniu konsekwencji podatkowych od określenia miejsca świadczenia usług. Dla działalności transportowej istotne są też odrębności w odniesieniu do podatkowych skutków obrotu środkami transportu, jak i odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów i paliwa. Komentarz poświęcony jest zatem specyficznym obowiązkom przedsiębiorcy transportowego na gruncie rozliczeń VAT, z uwzględnieniem tego, na jakie komplikacje będzie narażony podmiot prowadzący tego rodzaju działalność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX