Działalność regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego - OpenLEX

Błaszko Adam, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor:

Działalność regionalnych izb obrachunkowych w aspekcie kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

W praktyce często osoby mające styczność z działalnością regionalnych izb obrachunkowych mylą poszczególne aspekty działalności tej instytucji, przypisując im różne, niemające umocowania w przepisach prawa zadania. Powszechne jest mylenie działalności kontrolnej tego organu z nadzorczą oraz błędne rozumienie konsekwencji rozstrzygnięć zapadających w postępowaniach przez ten organ prowadzonych. Przedstawiamy Państwu przewodnik po najczęściej występujących nieprawidłowościach w aspekcie kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX