Działalność maklerska w podatku dochodowym od osób prawnych - OpenLEX

Morska Agnieszka, Działalność maklerska w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Działalność maklerska w podatku dochodowym od osób prawnych

Ze względu na specyficzny charakter działalności maklerskiej rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych może budzić pewne wątpliwości. Celem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad ustalania przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów podatkowych dla typowych transakcji dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność maklerską. W tekście przedstawiono również konsekwencje – na gruncie podatku dochodowego – instytucji szczególnych, np. systemu rekompensat.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX