Sakowska-Baryła Marlena, Działalność JST na profilach w mediach społecznościowych - aspekty prawne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Działalność JST na profilach w mediach społecznościowych - aspekty prawne

Opracowanie ma na celu przybliżyć aspekty prawne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na portalach społecznościowych. Zwracamy tu uwagę na kluczowe i możliwie uniwersalne kwestie (bez dedykowanego odnoszenia się do bardzo licznych już dzisiaj platform społecznościowych oraz do ich specyfiki). Oczywiste jest, że każde z mediów społecznościowych jest na swój sposób swoiste, przeznaczone dla innych odbiorców, administrowane przez różnych dostawców, ale można wskazać na pewne wspólne i powtarzające się zagadnienia aktualne w każdym przypadku prowadzenia konta na portalu społecznościowym. Omawiamy więc te aspekty prawne działalności JST w mediach społecznościowych, które mogą być szczególnie problematyczne w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX