Sekita Jarosław, Działalność deweloperska w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 września 2023 r.
Autor:

Działalność deweloperska w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz adresowany jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego deweloperów. Opisano w nim zasady ustalania przychodów (z uwzględnieniem przepisów regulujących zabezpieczenie środków finansowych klientów) oraz kosztów uzyskania przychodów. W zakresie kosztów podatkowych opisano w szczególności budzące spory zagadnienia odsetek od kredytu, podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie, mechanizmu potrącania kosztów bezpośrednich w przypadku rozłożonej w czasie sprzedaży lokali i inne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX