Urban-Theocharakis Małgorzata, Dyrektywa o ochronie sygnalistów – perspektywy dla sektora bankowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – perspektywy dla sektora bankowego

Trudno nie zauważyć, że w polskim prawodawstwie problematyka sygnalistów i ich ochrony przez stosunkowo długi czas była marginalizowana. Pewne regulacje prawne w tym zakresie pojawiły się w Prawie bankowym po nowelizacji, która weszła w życie 1.11.2015 r., lecz dotyczyły jedynie tzw. whistleblowingu w bankach. Potrzebę uregulowania sytuacji prawnej osób zgłaszających naruszenia prawa dostrzegł jednak prawodawca unijny, czego wynikiem jest dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, która nie pozostaje bez znaczenia dla sektora bankowego. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie ogólnych założeń wynikających z tego aktu prawnego oraz określenie kierunku potencjalnych skutków, jakie przyjęta dyrektywa wywrze w zakresie ochrony sygnalistów w banku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX