Baran Beata, Dyrektywa o ochronie sygnalistów - co wynika z niej dla jednostek samorządu terytorialnego?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dyrektywa o ochronie sygnalistów - co wynika z niej dla jednostek samorządu terytorialnego?

Pod koniec 2019 r. unijny prawodawca przyjął tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nakłada ona obowiązki w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów. Whistleblowing (z ang. zgłaszanie nieprawidłowości) zostanie implementowany w wielu rozmaitych podmiotach ze sfery publicznej, jak i prywatnej. Do grupy podmiotów obowiązanych można zaliczyć także jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX