Gos Waldemar, Dyplomowany księgowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dyplomowany księgowy

W niniejszym komentarzu zostały przedstawione zasady certyfikacji zawodu księgowego opracowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na ogólne zasady certyfikacji zawodu księgowego, zakres wiedzy i doświadczenia zawodowego niezbędny do uzyskania określonego stopnia certyfikacji oraz wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu dyplomowanego księgowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX