Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19 - OpenLEX

Baranowska Izabela, Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dwa dni zwolnienia od pracy za oddanie krwi, w tym osocza po chorobie COVID-19

Od 26 stycznia 2021 r. honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy - w dniu, w którym oddał krew oraz w dniu następnym. Zwiększony wymiar zwolnienia przysługuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX