Ornowska Alicja, Dozór elektroniczny w czasach epidemii koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej oraz możliwość przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dozór elektroniczny w czasach epidemii koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej oraz możliwość przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Jednym z rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej przyjętej w związku z pandemią COVID-19 jest skorzystanie z instrumentów penalnych pozwalających na czasowe zmniejszenie populacji więziennej. Za takie uznano instytucję przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W komentarzu omówione zostało podłoże wprowadzanych zmian, uzasadnienie, przesłanki obu instytucji oraz zmiany w procedurze ich orzekania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX