Strzelec Dariusz, Dowody zgromadzone w trakcie kontroli i postępowania podatkowego w sposób sprzeczny z prawem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dowody zgromadzone w trakcie kontroli i postępowania podatkowego w sposób sprzeczny z prawem

Przepisy art. 180 oraz 181 Ordynacji podatkowej realizują koncepcję otwartego systemu środków dowodowych . Dowodem w postępowaniu podatkowym może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Sprzeczność z prawem określonego dowodu może mieć charakter zarówno materialny jak i procesowy.

W praktyce, co do tej kwestii pojawia się problem, związany z rozstrzygnięciem, czy dopuszczalne jest w postępowaniu wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą nielegalnych, czy też wadliwych czynności procesowych. W niniejszym komentarzu autor zadaje pytanie, na ile dowody uzyskane w sposób naruszający przepisy procesowe mogą być wykorzystane przez organ podatkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX