Bartosiewicz Adam, Rutkowski Bogdan, Dowody w postępowaniu podatkowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Dowody w postępowaniu podatkowym

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu dowodów w postępowaniu podatkowym. Autorzy na wstępie dokonują ogólnej analizy tej instytucji procesowej, a następnie charakteryzują poszczególne dowody, tj. dokumenty (urzędowe i prywatne), dowody osobowe (świadek, biegły, strona), informacje podatkowe. Ponadto wskazują na instytucję szacowania podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy organ podatkowy kwestionuje moc dowodową ksiąg podatkowych z powodu ich nierzetelności lub wadliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX