Strzelec Dariusz, Dowody w postępowaniach w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dowody w postępowaniach w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów

W trakcie postępowań dotyczących dochodów nieujawnionych powstaje szereg problemów, zwłaszcza dowodowych. Wątpliwości ogniskują się wokół wielu kwestii, w szczególności możliwości zastąpienia dowodu osiągnięcia i posiadania zasobów majątkowych jedynie ich uprawdopodobnieniem, preferencji co do dowodów, którymi można wykazywać istotne okoliczności, a także zakresu i sposobu korzystania z danych statystycznych i instytucji szacowania. Nie mniejsze problemy powstają, jeśli chodzi o posługiwanie się oświadczeniami majątkowymi czy też dowodami z zeznań świadków oraz wykorzystywanie w tego typu postępowaniach ekspertyzy biegłego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX