Dowody potwierdzające pracę w godzinach nadliczbowych - OpenLEX

Suchanowska Joanna, Dowody potwierdzające pracę w godzinach nadliczbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dowody potwierdzające pracę w godzinach nadliczbowych

Na postawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy pracodawca powinien zrekompensować wszystkie przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe. Problem jednak pojawia się gdy pracodawca zaniechał realizacji nałożonego na niego przepisami obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy lub gdy prowadzi ją w sposób niedbały. W takim przypadku pracownik będzie musiał udowodnić pracodawcy, że w godzinach nadliczbowych faktycznie pracował.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX