Dolna-Ciemniakowska Maria, Dowody księgowe - przechowywanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dowody księgowe - przechowywanie

Podmioty gospodarcze obligatoryjnie muszą przechowywać dokumentację księgową. Obowiązek taki wynika z kilku aktów prawnych, m.in. z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy te regulują okres przechowywania dokumentów księgowych w różny sposób. W praktyce powyższe oznacza, że dla potrzeb ustawy o rachunkowości pewne dokumenty mogłyby być już zniszczone, jednak dla celów np. podatkowych, muszą być jeszcze przechowywane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX