Dowód ze świadka po nowelizacji KPC - OpenLEX

Kamieński Grzegorz, Dowód ze świadka po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dowód ze świadka po nowelizacji KPC

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadził istotne modyfikacje w ramach przepisów dotyczących dowodu z zeznań świadka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX