Biała Monika, Dowód z zeznań świadka w postępowaniu sądowym w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dowód z zeznań świadka w postępowaniu sądowym w praktyce

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znowelizowany został przepis dotyczący zeznań świadka. Ustawodawca wprowadził możliwość przeprowadzenia w procesie dowodu z przesłuchania świadka na piśmie. Nowe regulacje wywołują liczne wątpliwości w praktyce. W niniejszym komentarzu praktycznym omówione zostaną zmiany, jakie zostały dokonane poprzez powołaną wyżej nowelizację w przedmiotowej materii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX