Makowski Kamil, Dowód osobisty jako dokument, jego funkcje oraz okres ważności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Dowód osobisty jako dokument, jego funkcje oraz okres ważności

W komentarzu praktycznym autor poddaje dogłębnej analizie podstawowe funkcje, jakie ma spełniać dowód osobisty, będący przede wszystkim urzędowym dokumentem tożsamości. W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono również reguły umożliwiające określenie ważności dowodu osobistego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX