Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dotrzymywanie emisji dopuszczalnej - kontrola przestrzegania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Komentarz opisuje obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska dotyczące przestrzegania warunków decyzji organów ochrony środowiska udzielających pozwoleń na emisje zanieczyszczeń do powietrza w zakresie wielkości emisji dopuszczalnych gazów i pyłów oraz sposób prowadzenia kontroli przestrzegania ww. obowiązków przez organy do tego upoważnione. Komentarz opisuje także możliwe konsekwencje dla podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku niedotrzymywania warunków pozwoleń w zakresie emisji dopuszczalnych, w tym przewidziane w przepisach prawa sankcje karne. Komentarz przeznaczony jest głównie dla podmiotów korzystających ze środowiska, będących prowadzącymi instalacje wymagające pozwolenia na emisje gazów lub pyłów do powietrza, ale także dla podmiotów i osób zainteresowanych zagadnieniami przestrzegania przepisów ochrony środowiska w obszarze emisji do powietrza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?