Piszko Agata, Dotacje dla organizacji pożytku publicznego z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 stycznia 2019 r.
Autor:

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Poniższe opracowanie prezentuje sposób udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego – w tym, w trybie konkursowym i pozakonkursowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX