Błaszko Adam, Dotacje dla instytucji kultury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dotacje dla instytucji kultury

W tekście opisano zagadnienie finansowania działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania działalności instytucji kultury środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji. Ogólne spojrzenie na przedstawiony problem pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy wpływające na różne sfery finansowania działalności kulturalnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX