Dostosowanie przychodni do standardów akredytacyjnych - OpenLEX

Waśniewski Jarosław, Dostosowanie przychodni do standardów akredytacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dostosowanie przychodni do standardów akredytacyjnych

1.Wprowadzenie

Akredytacja [fr. accréditer ‘upełnomocnić’] to „postępowanie, w którym upoważniona jednostka daje formalne potwierdzenie, że organizacja lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań” . Oznacza to, że do przeprowadzenia akredytacji są uprawnione specjalne instytucje, z reguły na szczeblu krajowym, ale też międzynarodowym. Źródłem działania są normy międzynarodowe lub standardy krajowe. Szczególnie istotna jest w obszarach dotyczących pomiaru, badań i kontroli żywności, bezpieczeństwa i higieny pracy, monitoringu środowiska czy chociażby badania leków. Akredytacja wymusza zatem wysoki poziom wymagań podlegający formalizacji, jak chociażby zapewnienia odpowiednio wysokich kwalifikacji personelu czy wyposażenia organizacji w wysokiej jakości technologię. W systemie ochrony zdrowia troska o bezpieczeństwo pacjenta realizowana musi być z uwzględnieniem wszystkich podsystemów i procesów. Wmedycznym obszarze działania wymaga się kompletnej dokumentacji wykonywanych czynności, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?