Sieradzka Małgorzata, Dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Dostosowanie procedury cywilnej do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów

Ustawa z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: KPC). Celem nowych przepisów jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów UE z zakresu ochrony konsumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX