Misiejko Adrian, Dostosowanie licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką do przepisów obowiązujących od 1.01.2020 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Dostosowanie licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką do przepisów obowiązujących od 1.01.2020 r.

Z dniem 1.01.2020 r. weszły w życie zmiany ustawy o transporcie drogowym, których celem było dostosowanie obowiązujących przepisów do sytuacji gospodarczej, w której – oprócz tradycyjnych przewozów taksówkarskich – dużą rolę odgrywają pośrednicy i przewoźnicy korzystający z aplikacji łączących klientów z konkretnymi przedsiębiorcami.

Ustawodawca przewidział dla nowych regulacji okresy przejściowe. Jeden z nich dotyczy dostosowania licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką do nowych wymogów. Jak się okazuje, nie wszystkie kwestie związane z dostosowaniem zostały wprost określone przepisami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX