Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dostępność Plus - instytucje publiczne dostępne dla wszystkich, czyli walka z barierami architektonicznymi

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwana dalej „ustawą”. Określa ona „środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie” (art. 1 ust. 1). Celem jej jest więc ujednolicenie regulacji określających prawa i obowiązki związane z umożliwieniem dostępu do przestrzeni i usług publicznych osobom, które z różnych względów mają problemy z korzystaniem z nich. Wprowadza ona również pewne nowe rozwiązania, nie funkcjonujące dotychczas w polskim systemie prawnym

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację