Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Golat Rafał, Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz praktyczny zawiera omówienie nowych obowiązków jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – dalej u.d.c.s.i. Zostały przedstawione w nim uwarunkowania przedmiotowe tych obowiązków, w tym definicyjne, jak też ich czasowy (daty wejścia w życie poszczególnych przepisów) i systemowy kontekst, w tym regulacje unijne. W szczególności wyeksponowany został wymóg sporządzania przez zobowiązane jednostki deklaracji dostępności oraz sankcje (kary) grożące z tytułu braku zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych lub ich elementów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX