Srokosz Witold, Dostęp instytucji kredytowych do danych o polskich kredytobiorcach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp instytucji kredytowych do danych o polskich kredytobiorcach

Dla instytucji kredytowej działającej w Polsce istotne może być uzyskanie informacji o kredytobiorcach z polskich banków – banków krajowych w rozumieniu Prawa bankowego, z innych instytucji oraz z biur informacji gospodarczych utworzonych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Niniejsze opracowanie stawia sobie zatem za cel syntetyczną analizę problematyki dostępu instytucji kredytowych do danych zawierających informacje o jej polskich kredytobiorcach, przy czym analiza ta dotyczy szerokiego spektrum kredytobiorców – konsumentów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX