Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autorzy:

Dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych i jego zawartość

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się wszystkie informacje dotyczące wydanych dokumentów tożsamości, a także późniejszych modyfikacji tych danych. Zapewnienie szerokiej dostępności do zbiorów ujętych w ramach Rejestru w założeniu zapewniać ma łatwy dostęp do wiedzy o tych dokumentach. Przepisy ustawy o dowodach osobistych, zachowując ogólny charakter, regulują wyczerpująco stosunek, w jakim pozostają organy gminy wobec Rejestru i danych w nim zgromadzonych.

1. Wstęp

Ustalenie porządku prawnego mającego stanowić podstawę funkcjonowania dowodów osobistych wymagało kompleksowego podejścia do spraw związanych z tymi dokumentami. Określenie zakresu informacji w nich zawartych, zasad ich wydawania, wymiany oraz (w razie zaistnienia takiej konieczności) unieważniania nie mogło pozostawać w oderwaniu od technicznych aspektów związanych z gromadzeniem danych, a także dostępem do tych już zgromadzonych. Problematyka ta, mająca z punktu widzenia posiadaczy dowodów osobistych charakter...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?