Karciarz Mateusz, Makowski Kamil, Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autorzy:

Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione

Przedstawienie problematyki dostępu do informacji publicznej nie może mieć miejsca w sposób rzetelny bez określenia przypadków, w których organy władzy publicznej mogą udzielenia takiej informacji odmówić. Demokratyczne państwo prawne nie może w toku postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej naruszać innych dóbr chronionych powszechnie obowiązującym prawem. Te dobra i ochrona, jaka wynika z ustaw w odniesieniu do nich stanowią właśnie przyczyny odmowy informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX