Makowski Kamil, Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp do informacji publicznej a tajemnice prawnie chronione

Przedstawienie problematyki dostępu do informacji publicznej nie może mieć miejsca w sposób rzetelny bez określenia przypadków, w których organy władzy publicznej mogą udzielenia takiej informacji odmówić. Demokratyczne państwo prawne nie może w toku postępowania w przedmiocie udzielenia informacji publicznej naruszać innych dóbr chronionych powszechnie obowiązującym prawem. Te dobra i ochrona, jaka wynika z ustaw w odniesieniu do nich stanowią właśnie przyczyny odmowy informacji publicznej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access