Florkiewicz Ewa, Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Artykuł poświęcony jest szczegółowemu omówieniu instytucji dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Autor odpowiada w nim na następujące pytania: co należy rozumieć przez informacje o środowisku i jego ochronie; kto i w jaki sposób może ubiegać się o udostępnienie takich informacji i kto jest odpowiedzialny za ich udostępnienie; jakie są przesłanki odmowy udostępnienia informacji oraz gdzie można tego typu informacje znaleźć bez konieczności zwracania się w tej sprawie do urzędu.

Materiał ten można polecić każdemu, kto zamierza ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz wszystkim organom administracji i innym podmiotom o statusie publicznym, w których posiadaniu znajdują się tego typu informacje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX