Małysa-Sulińska Katarzyna, Dostęp do drogi publicznej jako przesłanka uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Nieaktualny
Autor:

Dostęp do drogi publicznej jako przesłanka uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

W komentarzu omówiono jedną z przesłanek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy – dostęp terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej. Przedstawiono definicję dostępu do drogi publicznej, a także zasady jego ustalania zarówno w przypadkach zlokalizowania terenu planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, jak i w znacznej odległości od drogi publicznej.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej orzekających w sprawach ustalania warunków zabudowy. Może być również pomocny dla potencjalnych inwestorów podejmujących decyzję w zakresie wyboru terenu inwestycji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX