Kosicki Tomasz, Dostęp do akt w postępowaniu KPA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Dostęp do akt w postępowaniu KPA

Prawo dostępu do akt sprawy administracyjnej jest ściśle związane z jawnością postępowania administracyjnego. Jest to zagadnienie bardzo istotne również z praktycznego punktu widzenia i wiąże się z szeregiem obowiązków ciążących na organach administracji publicznej. Niniejsza publikacja przybliży problematykę regulacji, zwracając uwagę na zakres podmiotowy i przedmiotowy dostępu do akt postępowania, tryb udostępniania danych w systemie teleinformatycznym, ograniczenia dostępu czy też kwestie obowiązków i uprawnień w czasie trwania stanu epidemii COVID-19.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX