Sieńko Agnieszka, Dostęp biegłego i stron procesu cywilnego do dokumentacji medycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 maja 2017 r.
Autor:

Dostęp biegłego i stron procesu cywilnego do dokumentacji medycznej

Komentarz omawia problem szeroko rozumianego „zarządzania” dokumentacją medyczną w aspekcie jej wykorzystywania w postępowaniu sądowym ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania dokumentacji biegłym. Autorka skonfrontowała założenia teoretyczne z praktyką, a także zwróciła uwagę na brak podstawy prawnej do samodzielnego dysponowania przez stronę pozwaną będącą podmiotem wykonującym działalność leczniczą dokumentacją medyczną pacjenta-powoda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX