Doręczenie zastępcze, potwierdzenie odbioru i odmowa przyjęcia pisma, doręczenie przedstawicielowi w ogólnym postępowaniu... - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Karciarz Mateusz, Doręczenie zastępcze, potwierdzenie odbioru i odmowa przyjęcia pisma, doręczenie przedstawicielowi w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autorzy:

Doręczenie zastępcze, potwierdzenie odbioru i odmowa przyjęcia pisma, doręczenie przedstawicielowi w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Publikacja omawia problematykę prawidłowego i skutecznego doręczenia korespondencji w trakcie prowadzonego przez organ administracji publicznej ogólnego postępowania administracyjnego. Podczas omawiania przepisów szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako wskazówki do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX