Melezini Andrzej, Krywan Tomasz, Doręczenie zastępcze

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Doręczenie zastępcze

Skomplikowana, nienadążająca za szybko zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą procedura doręczenia zastępczego pism unormowana w Ordynacji podatkowej pociąga za sobą negatywne skutki prawne, tym bardziej, że obowiązujące rozwiązania obarczone są dodatkowo wieloma nieścisłościami będącymi przyczyną błędów w doręczaniu zastępczym pism. Sądy administracyjne skrupulatnie punktują organy podatkowe, niejednokrotnie uchylając ich decyzje z uwagi na nieprzestrzeganie obowiązujących formalności dotyczących doręczeń zastępczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX