Strzelec Dariusz, Doręczenia w postępowaniu podatkowym – najczęstsze nieprawidłowości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor:

Doręczenia w postępowaniu podatkowym – najczęstsze nieprawidłowości

Doręczenia decyzji podatkowych wywołują w praktyce niezwykle wiele kontrowersji. Autor niniejszego komentarza przybliża najczęstsze nieprawidłowości doręczeń decyzji omawiając m.in. brak w aktach sprawy dowodu doręczenia, pokwitowanie odbioru przesyłki przez osobę niebędącą adresatem oraz kwestie związane z doręczeniami zastępczymi. W opracowaniu omówiono także najważniejsze zmiany w zakresie doręczeń jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w tym kwestie związane z doręczeniami za pomocą środków komunikacji elektronicznej profesjonalnym pełnomocnikom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX