Strzelec Dariusz, Doręczenia w postępowaniu podatkowym – najczęstsze nieprawidłowości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Doręczenia w postępowaniu podatkowym – najczęstsze nieprawidłowości

Doręczenia decyzji podatkowych wywołują w praktyce niezwykle wiele kontrowersji. Autor niniejszego komentarza przybliża najczęstsze nieprawidłowości doręczeń decyzji omawiając m.in. brak w aktach sprawy dowodu doręczenia, pokwitowanie odbioru przesyłki przez osobę niebędącą adresatem oraz kwestie związane z doręczeniami zastępczymi. W opracowaniu omówiono także najważniejsze zmiany w zakresie doręczeń jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 r., 5 października 2021 r. oraz 7 lipca 2022 r., a także które mają obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX