Rzewuski Maciej, Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa)

Funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii to problematyka trudna, a przy tym wielowątkowa. Trudności w pracy orzeczniczej sędziów oraz działalności innych pracowników sądowych występują praktycznie na każdym etapie i w każdej płaszczyźnie, poczynając od organizacyjnej, na normatywnej kończąc. Jednym z zagadnień, które już od momentu ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zdaje się zaprzątać głowę polskiemu ustawodawcy, jest kwestia doręczeń w postępowaniach sądowych. Niestety, do chwili obecnej materia ta nie doczekała się jasnych i spójnych systemowo rozwiązań prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX