Kamieński Grzegorz, Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie aktualnych rozwiązań związanych z doręczaniem pism sądowych m.in. za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu. Przepis art. 1311a ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – wchodzi w życie z dniem 14.03.2024 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX