Kamieński Grzegorz, Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne

Celem niniejszego komentarza jest opisanie istotnych kwestii praktycznych związanych z doręczaniem pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access