Werner Adam, Doręczanie dokumentów pozasądowych - aspekty praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Doręczanie dokumentów pozasądowych - aspekty praktyczne

W komentarzu omówiono pojęcie dokumentu pozasądowego, wskazano na przykładowe rodzaje takich dokumentów, które można doręczyć na podstawie unijnego rozporządzenia o doręczaniu dokumentów, opisano tryb składania wniosku o doręczenie dokumentów pozasądowych, w tym obowiązujące w polskim prawie warunki formalne wniosku o ich doręczenie, tryb odwoławczy od odmowy przyjęcia dokumentu do doręczenia, omówiono koszty doręczenia dokumentów pozasądowych oraz wskazano na potencjalne korzyści z tego trybu doręczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX