Patek Grzegorz, Doradca podatkowy jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Doradca podatkowy jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza do polskiego systemu prawnego nowe pojęcia i instytucje: przedsiębiorstwo w spadku, zarząd sukcesyjny oraz zarządca sukcesyjny. Celem tej ustawy było stworzenie regulacji prawnych dla tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX