Dopuszczalność uchwał JST w sprawie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli - OpenLEX

Lesińska Joanna, Dopuszczalność uchwał JST w sprawie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Dopuszczalność uchwał JST w sprawie dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci w rekrutacjach do przedszkoli

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W orzecznictwie sądów administracyjnych rozstrzygana jest kwestia ważności uchwał określających jako jedno z tych kryteriów posiadanie przez kandydatów do przedszkola obowiązkowych szczepień ochronnych lub lekarskiego odroczenia szczepienia. Powyższe zagadnienie w praktyce budzi wątpliwości nie tylko co do mieszczenia się w ramach ustawowego upoważnienia dla organu prowadzącego, ale także m.in. w zakresie zgodności z zakazem dyskryminacji oraz z zasadami ochrony szczególnych danych osobowych. Z tego względu opracowanie, które zawiera przegląd aktualnego orzecznictwa, można w szczególności polecić organom prowadzącym i rodzicom kandydatów na przedszkolaków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX