Suchanowska Joanna, Dopuszczalność łączenia różnych systemów czasu pracy na jednym stanowisku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dopuszczalność łączenia różnych systemów czasu pracy na jednym stanowisku

Organizowanie procesu pracy, w tym wybór systemu czasu pracy, w jakim pracownicy będą świadczyć pracę, należy do uprawnień dyrektywnych pracodawcy. Rodzaje dopuszczalnych systemów czasu pracy określają przepisy kodeksu pracy. Czy oznacza to, że pracodawca może wybrać najkorzystniejsze dla siebie elementy z kilku systemów czasu pracy i stworzyć z nich jeden, najbardziej odpowiedni dla charakteru pracy w jego zakładzie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX