Golba Jan, Dopuszczalne normy natężenia hałasu w uzdrowisku. Problem prawny i praktyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Dopuszczalne normy natężenia hałasu w uzdrowisku. Problem prawny i praktyczny

Komentarz jest praktycznym omówieniem przepisów określających dopuszczalne normy hałasu w uzdrowiskach oraz problemów związanych z ich dotrzymaniem. W komentarzu zwrócono także uwagę na niespójne ze sobą przepisy wykonawcze odnoszące się do tego zagadnienia oraz potrzebę ich nowelizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX