Dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu - OpenLEX

Rutkowski Bogdan, Dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu

Z punktu widzenia konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu są przychodem z tytułu częściowo odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń u osób fizycznych korzystających z takich przejazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W tym przypadku przychodem jest różnica pomiędzy cenami biletów z ulgami i bez uwzględnienia ulg, jednakże bez należnego od sprzedaży biletów podatku od towarów i usług .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX